Enterprise Mobility Outsourcing - cloudseven.nl

Gepubliceerd okt. 27, 21
6 min read

Zakelijke Smartphone - cloudseven.nl

Hoezo crisis, zwalkende kiezers en 60 procent van Nederland dat ‘nee’ zegt tegen Europa? Nee, er zijn nergens problemen. Alleen fascisten. Ik vind dat de PVV democratisch bestaansrecht verwerft en dat het geen pas geeft deze kiezers voor fascisten weg te zetten. Terwijl ik naar huis loop, denk ik dat mijn generatie dit varkentje moet wassen en dat hij eerdaags met pensioen gaat.

quakernaat. nl) is spreker. Met zijn voordrachten helpt hij bedrijf en bestuur met het bouwen van kathedralen. Met het vinden van de balans tussen de zwarte en de witte wereld. Ik deel uw wereld in, in een zwarte wereld en een witte wereld. Uw zwarte wereld is dat deel dat je kunt vatten in cijfers en regels (Enterprise mobility outsourcing cloudseven.nl).

Hoe stuurt de CIO zijn mensen zo aan dat de IT-afdeling niet in een spagaat terechtkomt? Roland Hameeteman, schrijver van het boek Yellow & Blue, stelt dat hij of zij het beste uit zijn of haar mensen haalt met de juiste mix van inventiviteit (geel) en structuur (blauw). Maar dat vraagt wel om leiderschap.

Ipad Configureren - cloudseven.nl

Bij kostenbesparingen gaat het vaak meer in de richting van het stroomlijnen van processen, duidelijkheid en strakke aansturing. Het eerste noemt Roland Hameeteman de ‘gele wereld’. Die van de kostenbesparing, de ‘blauwe wereld’. Hiermee sluit Hameeteman aan bij een verdeling naar motivatie, zoals die in de zogenaamde management drives is benoemd.

Capaciteit, beschikbaarheid en infrastructuur leveren? Dat vraagt om blauw: voorspelbaar en betrouwbaar gedrag. Enterprise mobility management Cloud Seven. Of moet de afdeling tevens informatie leveren voor het management, het 34 nieuwe werken ondersteunen en het verkoopproces efficiënter laten verlopen? Dan is veeleer geel gedrag geboden; creatief en verbindend. Is de manager zelf in staat de juiste mix van inventiviteit en structuur te bieden, dan wordt de kracht van de medewerkers benut.

Door alles en iedereen een vaste plaats en tijd te geven en de voortgang en kwaliteit van het proces voortdurend te controleren, zijn steeds meer IT-afdelingen veranderd in een geoliede, voorspelbare machine. Ze zijn, met andere woorden, sterk blauw gekleurd. Dat is iets om trots op te zijn en prettig voor de organisatie, want het is heel duidelijk wat van de technische collega's kan worden verwacht.

Downloads Op Ipad

Moet een IT-afdeling ruimte krijgen om 8e jaargang #2 2012 leuke, innovatieve en creatieve dingen te doen? Dat klinkt aantrekkelijk en het levert wellicht goede ideeën op voor nieuwe producten en diensten die de business verder helpen. Maar om succesvol te zijn, is het bedenken van nieuwe producten en diensten alleen niet genoeg.

Software Development  Device Management - cloudseven.nl

De kern is het proces, het blauwe deel van de organisatie, die het creatieve (gele) deel haar vastigheid geeft. Onder vuur De CIO ligt de laatste tijd regelmatig onder vuur. Zo zou een teveel aan regels ervoor zorgen dat professionals niet goed meer kunnen werken, waarmee de ITafdeling de klant uit het oog verliest.

Niet  IT in the boardroom 35 Twee werelden De blauwe wereld van het proces is die van de controle, van voorspelbaarheid, herhaling en van management. Dat is dus ook de wereld van de procedures, de regels, de fabriek en de machine. Daar staat het proces centraal en niet het individu; die heeft zich maar te schikken naar het proces.

Ict Uitbesteden - Cloud Seven

Hier is de manager de baas, want dat is degene die zorgt voor structuur, richting, efficiëntie, en die zorgt dat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Verwacht in deze wereld geen vernieuwing of innovatie, want daar is het proces niet op ingericht. Vernieuwing verstoort alleen maar de voorspelbaarheid en efficiëntie en levert onvoorspelbare risico’s op.

Het is de wereld waarin vertrouwen centraal staat, vertrouwen in vakmanschap en in het probleemoplossend vermogen van mensen. Het is de wereld van het nieuwe werken, van werken waar en wanneer je wilt: die hersenen staan namelijk altijd aan, niet alleen tussen negen en vijf. En soms moet je een uurtje niks doen om de beste ideeën te krijgen.

  • mobile device management android
  • Wat is SOTI?
  • Wat is Mobile Work?
  • Waarom master data management?

Het draait om persoonlijke groei, leren, nieuwe dingen ontdekken, maar ook om samen: samen werken, samen leren, samen groeien. genoeg opslagruimte en security wise een ramp, zijn veel gehoorde argumenten. Het verbod is echter niet helemaal legitiem. Werk en privé lopen immers steeds meer door elkaar heen en dit 'nieuwe werken' vraagt om een BYODbeleid.

Mdm En Emm Voor Overheidsinstellingen - cloudseven.nl

Er is iemand nodig die het overzicht bewaart en de richting aangeeft. In de ogen van Hameeteman is de CIO een belangrijke schakel tussen de wereld van het ‘gele’ corporate brein en het ‘blauwe’ proces. Hij of zij moet de verbinding leggen tussen het proces en het creatieve deel. En ervoor zorgen dat wat in het creatieve deel wordt bedacht en ontwikkeld, wordt vertaald naar een efficiënt en voorspelbaar proces.

Daarom is het nodig dat iedereen goed doordrongen is van het waarom van een IT-afdeling. Het is aan de CIO dit waarom aan te jagen en het helder te verwoorden. Volgens Hameeteman komt daar de kritiek op de CIO vandaan; de meeste managers maken geen onderscheid tussen yellow en blue, want dat hebben ze niet geleerd - Software developer.

Verbindingsofficier Aan de slag De rol van de leidinggevende is hiermee een stuk lastiger geworden. Was het vroeger helder wat de taken van de manager waren (processen beschrijven, plannen maken, meten en controleren), deze krijgt er nu een geheel nieuw takenpakket bij. In creatieve processen valt de traditionele manier van managen namelijk weg.

Enterprise Mobility

De moderne CIO moet dus goed kunnen schakelen tussen de twee werelden in de organisatie, tussen yellow en blue. Het gaat om twee petten die de CIO heel bewust op en af moet zetten. Dat is te leren, maar de meeste managers gebruiken (en hebben) maar één pet: die van het traditionele management.

Weinig managers worden ontslagen omdat hun aansturing te strak en procesmatig is. Als managers al worden ontslagen, dan is het vaak vanwege een gebrek daaraan; de manager zou er niet genoeg bovenop zitten. Maar als men te veel boven op het corporate brein zit en het creatieve deel van de organisatie op dezelfde manier aanstuurt als het proces, dan hebben medewerkers het idee dat hun onvoldoende ruimte wordt gelaten.

Ipad Voor School - Cloud SevenDienstbeschrijving Secure Device Manager

Cloud Seven BV

Bleiswijkseweg 37F, 2712 PB Zoetermeer, Nederland
+31793634250
Mobiel beheer

Het is de kunst van de gulden middenweg: schakel tussen vrijheid en sturing, tussen coaching en management. In het blauwe deel is meer management nodig, in het gele deel van de afdeling voert de rol van een strenge coach de boventoon. Stuur medewerkers op basis van vertrouwen en geef ruimte om te groeien en nieuwe dingen te ontwikkelen, maar ondersteun hen ook met de benodigde structuur en visie op het gebied van IT.

Een Mobiele Organisatie Worden In 8 Stappen

Op deze manier kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen, maar ook tijdig gas terugnemen of tijd aan andere dingen dan werk besteden. Daarnaast is de CIO bij tijd en wijle streng op de regels en de afspraken. Het vergt leiderschap. Van de CIO wordt verwacht dat hij of zij inspireert en visie deelt over waar de organisatie zich naartoe ontwikkelt - Enterprise mobility.

Situationeel ingrijpen als er dingen mis dreigen te gaan. In moeilijke tijden de touwtjes strakker aantrekken en focussen op de markt. En de touwtjes laten vieren, zodra het kan. Zo wordt een spagaat voorkomen. 8e jaargang #2 2012 Het klikt met Net, Rom! Premium nearshore software Procesexpertise en transparantie Wij zijn een Nederlandse organisatie - Software developer Cloud Seven.

Meer van Soft en hardware

Navigation

Home

Latest Posts

App Security - cloudseven.nl

Published Nov 26, 21
6 min read